Κοινοποίηση

1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, διεύθυνση: Κρίνων 26, 210 7792646, 210 7797052

3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 210 7705796

4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, διεύθυνση: Βακτριανής 99 & Παπαφλέσσα, 210 7702487

5ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου & Κορυτσάς, 210 7788877

6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, διεύθυνση: Ταξίλου & Υδάσπου 18, Ιλίσια, 210 7799513

 

1ο Λύκειο Ζωγράφου, διεύθυνση: Κρίνων 26210 7773542, 210 7779897

3ο Λύκειο Ζωγράφου, διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3 210 7776165

4ο Λύκειο Ζωγράφου, διεύθυνση: Βακτριανής 99 & Παπαφλέσσα 210 7705725

5ο Λύκειο Ζωγράφου, διεύθυνση: Τέρμα Γ. Παπανδρέου 210 7487020

6ο Λύκειο Ζωγράφου, διεύθυνση: Ταξίλου & Υδάσπου 18, Ιλίσια 210 7756110

 

1ο Επαγγελματικό Λύκειο Ζωγράφου, διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 210 7782562, 210 7799241

ΕΠΑΣ Ζωγράφου, διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, 210 7799241, 210 7781527

7ο ΣΕΚ Αθήνας, διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 210 7702164, 210 7781527

 

Τηλέφωνα & Διευθύνσεις των Σχολείων του Δήμου Ζωγράφου