Τελετή Αγιασμού των Υδάτων 

Ιλίσσιο Κολυμβητήριο, 11.00 π.μ.