Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η ΑΔΣ  59/2020 «Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διακοπή, από Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, λόγω αποτροπής της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 68/20-03-2020 Π.Ν.Π., άρθρο 37 παράγραφος 8», οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στο Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας.

Σε ότι αφορά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για δυνατότητα χορήγησης πρόσθετου εξωτερικού χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθίσματων, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, είμαστε εν αναμονή της θέσπισης του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου.

Για κάθε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.