Κοινοποίηση

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020), θα διαθέσει μέσω ειδικού προγράμματος 200.000.000€ προκειμένου να χορηγήσει κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, που επλήγησαν οι δραστηριότητες τους λόγω Covid- 19.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis από τις 23/10/2020 και ώρα 13.00 έως και 20/11/2020 και ώρα 15.00.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους όρους χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης θα παρέχονται από το κεντρικό γραφείο πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564 Αθήνα στο τηλέφωνο 213 0166 100 και στο e-mail attica-covid@elanet.gr.

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ: