Κοινοποίηση

Ένας σημαντικός αριθμός μουριών στον Δήμο μας, όπως και σε όλη την Αττική, έχει προσβληθεί από το ξυλοφάγο έντομο Xylotrechus chinensis, το οποίο δημιουργεί μία σειρά προβλημάτων στα δένδρα. Συγκεκριμένα, οι βλάβες προκαλούνται από τις προνύμφες του εντόμου που τρέφονται σε βάρος του κορμού και των κεντρικών βραχιόνων των δένδρων. Τα ενήλικα εμφανίζονται περί τα τέλη άνοιξης, μέσω των κυκλικών οπών εξόδου που δημιουργούν στον κορμό και στους κεντρικούς κλάδους των δένδρων και στη συνέχεια μετακινούνται στην κορυφή του δένδρου για να τραφούν με τους βλαστούς και τα φύλλα, ώστε να ωριμάσουν αναπαραγωγικά. Τα προσβεβλημένα δένδρα παρουσιάζουν πολλές οπές εξόδου, νύγματα στις θέσεις ωοτοκίας, καθώς και περιττώματα και σκόνη στην επιφάνεια του κορμού. Άμεση συνέπεια της προσβολής είναι η σταδιακή αποδυνάμωση του δένδρου, η οποία οδηγεί στην ξήρανσή του. Στη συνέχεια και μετά την εκκόλαψη των αβγών των θηλυκών ατόμων εκκολάπτονται οι προνύμφες οι οποίες δημιουργούν στοές κάτω από τον φλοιό των δένδρων και εισέρχονται στους ιστούς του ξύλου του κορμού, των κεντρικών βραχιόνων και των ριζών (Αύγουστος-Σεπτέμβριος), με αποτέλεσμα τη σταδιακή εξασθένηση του δένδρου. Στη συνέχεια, το έντομο διαχειμάζει ως προνύμφη στο ξύλο των προσβεβλημένων δένδρων όπου ακολούθως νυμφώνεται και εξέρχεται ως ενήλικο άτομο την άνοιξη που ακολουθεί. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία δένδρα είναι πιο ευπαθή στην ασθένεια σε σχέση με τα νεαρά και εύρωστα δένδρα.

Η Υπηρεσία Πρασίνου από τότε που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Η κλάδευση των προσβεβλημένων τμημάτων των δένδρων ενδείκνυται, σαν τρόπος αντιμετώπισης και προσδιορίζεται κατά την περίοδο του χειμώνα και αρχές άνοιξης, όπου, όπως αναφέρθηκε, το έντομο διαχειμάζει ως προνύμφη κάτω από τον φλοιό και προκαλεί με τη δραστηριότητά του τη σταδιακή εξασθένηση του δένδρου που μπορεί να οδηγήσει στην ξήρανσή του. Η απομάκρυνση των δένδρων κατά τους μήνες με υψηλές θερμοκρασίες δεν συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του εντόμου και πιθανότατα να έχει και αρνητικά αποτελέσματα, διότι ένα ποσοστό εντόμων που θα ωοτοκούσε σε αυτά τα δένδρα θα στραφεί προς τα υγιή δένδρα.

Σε ό,τι αφορά νεότερους τρόπους και μεθόδους αντιμετώπισης της προσβολής, βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για την καλύτερη διαχείριση του προβλήματος.