Κοινοποίηση

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι ο Δήμος Ζωγράφου σχετικά με την μεταβίβαση  κυριότητας ακινήτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4915/2022, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν. 4921/2022, έλαβε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναστολής της υποχρέωσης υποβολής της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων. Η εν λόγω απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Οι πολίτες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε συμβολαιογραφική πράξη, για ακίνητα εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου ζωγράφου, θα πρέπει να υποβάλουν πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος, τα στοιχεία του μεταβιβάζοντα και του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

Τα ηλεκτρονικά αιτήματα, υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζωγράφου, στο πεδίο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ»στην ακόλουθη διεύθυνση https://aitimata.zografou.gov.gr.προκειμένου να λάβουν ηλεκτρονικά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην «Έγκριση αναστολής της υποχρέωσης υποβολής της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων στο Δήμο Ζωγράφου», καθώς και την σχετική βεβαίωση καταχώρησης αιτήματος.

Ο αιτών θα πρέπει αρχικά να κάνει εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis.

Διευκρινίζουμε ότι η αίτηση δύναται να υποβληθεί, είτε από τον ιδιοκτήτη, είτε από τρίτο πρόσωπο με  πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση.

Εντός της πλατφόρμας, μετά την επιλογή, «Βεβαίωση καταχώρησης αίτησης μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων (Ν. 4921/2022 άρθρ. 76)»υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την συμπλήρωση της αίτησης.