Κοινοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι την

Τετάρτη  21/06/2023 και  την Πέμπτη  22/06/2023  

οι Υπηρεσίες του Δημοτικού Κοιμητηρίου

δεν θα λειτουργούν

λόγω εργασιών εγκατάστασης εξοπλισμού του  ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (υπηρεσίες αναβάθμισης).