Κοινοποίηση

Ως εμβολιαστικό κέντρο για τον κορωνοϊό λειτουργεί από σήμερα, Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, το Κέντρο Υγείας Ζωγράφου, στο οποίο μπορούν να προσέρχονται άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών και αφού έχουν επιβεβαιώσει μέσω μηνύματος το ραντεβού τους.

Το εμβολιαστικό κέντρο λειτουργεί από τις 8:00 π.μ. έως τις 20:00μ.μ., ενώ για τον εμβολιασμό των υπόλοιπων ηλικιακών ομάδων θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους για εμβολιασμό με τους εξής τρόπους:

 • Μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), εφόσον οι πολίτες έχουν εγγραφεί στη άυλη συνταγογράφηση και είναι δικαιούχοι
  εμβολιασμού
 • Απευθείας με την είσοδο τους στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr
 • Κατόπιν προσέλευσης των ιδίων ή τρίτων προσώπων για λογαριασμό τους στο πλησιέστερο ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι σε
  περίπτωση τρίτων προσώπων, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα ενσωματωθεί σε δεύτερο χρόνο στην πλατφόρμα
  emvolio.gov.gr. Επίσης, ο τρίτος που θα προσέρχεται θα πρέπει να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του άμεσα ενδιαφερομένου καθώς
  και τον ΑΔΤ ή να φέρει φωτοτυπία τους.
 • Κατόπιν προσέλευσης των ιδίων ή τρίτων προσώπων για λογαριασμό τους στο πλησιέστερο Φαρμακείο. Οι αναλυτικές
  οδηγίες και κατευθύνσεις για τον προγραμματισμό ραντεβού στα Φαρμακεία θα παρασχεθούν άμεσα.

Σημειώνεται ότι η είσοδος για το εμβολιαστικό κέντρο είναι επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 5. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στο 210-7783185.