Κοινοποίηση

Σε συνέχεια του εγγράφου μας για διάθεση toner 13782-16/5/2024, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν ακόμη αναλώσιμα (toner) στην Αποθήκη του Δήμου μας, που δεν θα χρησιμοποιηθούν λόγω παροπλισμού των συγκεκριμένων εκτυπωτικών Μηχανημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση στης Δημοτικής Επιτροπής καλείστε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον.

Η παραλαβή τους θα γίνει από το Δημαρχείο Γ. Ζωγραφου 7.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, εντός διαστήματος τριών μηνών. Ιδιώτες, Σύλλογοι κλπ. δεν μπορούν να συμμετάσχουν.

Τηλέφωνο: 213.2024163

Πληροφορίες: Χ. Χαμακιώτης

Email: hhamakiotis@zografou.gr

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών,

Οργάνωσης Προγραμματισμού και Πληροφορικής

Χάρης Σταματάκης

 

AA

ΕΙΔΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

1

drum unit

KX-FAD93X

2

2

toner cartridge

KX-FAT92X

4

3

toner

ML-2010D3

10

4

photoconductor unit

S0151099

11

5

developer cartridge

S050167

4

6

photoconductor unit

S050010

12

7

cartridge

FX10

6

8

toner

SCX-4216D3

11

9

toner

ML-1610D2

9

10

drum/toner

013R00605

4

11

toner

ML-2250D5

16

12

photoconductor kit

12A8302

4

13

toner

6R90127

1

14

toner

C4092A (92A)

5

15

toner

Q2624A (24A)

4

16

photoconductor kit

W84030H

1

17

toner

W84020H

5

18

toner

24016SE

16

19

toner

SF-D560RA

17

20

toner kit

TK-410

2

21

waste toner container

CLT-W409

2

22

toner

CLT-K4072S (black)

3

23

toner

CLT-Y4072S (yellow)

2

24

toner

CLT-C4072S (cyan)

2

25

toner

CLT-M4072S (magenta)

4

26

ink film

PFA 331

8

27

ink film

PFA 351

2

28

ribbon cartridge

oki mat No 09002303

7

29

toner

C4129X (29X)

9

30

toner

FX3

11

31

toner

10S0150

6

32

toner

0985B001 (710 black)

7

33

toner

Q600A (124A – black)

6

34

Q6001A (124A – cyan)

6

35

Q6002A (124A – yellow)

7

36

Q6003A (124A – magenta)

4

37

toner

C500S2KG (black)

3

38

C500S2CG (cyan)

2

39

C500S2MG (magenta)

2

40

C500H2YG (yellow)

2

41

waste toner bottle

C500X27G

2

42

toner cartridge

KX-FA83X

14

43

drum unit

KX-FA84E

5

44

ink film

KX-FA54X

16

45

ink film

KX-FA55X

10

46

fuser

13R68

1

 

Υπεύθυνος Τμήματος

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

Τηλέφωνο: 213.2024176, 210.7475166

Πληροφορίες: Χάρης Χαμακιώτης

Email: hhamakiotis@zografou.gr