Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στα κάτωθι τηλέφωνα: 2132024151, 2132024152, 2132024171