Κοινοποίηση

H Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Τομεαρχών και Κανόνες Επιλογής, Τοποθέτησης και Ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ιδιώτες, άνεργοι (δίχως να μεταβάλλεται το νομικό καθεστώς των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ), υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Η ημερομηνία λήξης για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19η  Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση εδώ .