Κοινοποίηση

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκηρύσσει την κάλυψη, με απόσπαση πενήντα πέντε (55) θέσεων Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ). Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΑΔ (https://forms.aead.gr), σύμφωνα με τον αναρτημένο Οδηγό Εγγραφής στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων της ΕΑΔ, ο οποίος επισυνάπτεται.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2021.