Κοινοποίηση

To Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» ανακοινώνει την πρόσληψη  δύο  (2) ατόμων, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/τριών, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα: 210-7788916, 210-7713802

Η υποβολή αιτήσεων-δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται ηλεκτρονικά στο email:zografou.np@gmail.com από το Σάββατο 19/09/2020 έως και τη Δευτέρα 28/09/2020