Κοινοποίηση

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ) με ειδικότητα στη κολύμβηση και πτυχίο ναυαγοσωστικής, με σύμβαση μίσθωσης  έργου (ΣΜΕ),  με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «εκγύμναση δημοτών», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών.

Υποβολή αιτήσεων από:

Τετάρτη 20/07/2022  έως και  Παρασκευή   29/07/2022

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  npathlitismos@gmail.com  ή και ταχυδρομικά όλα τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων .

  • Ανακοίνωση
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Παράρτημα