Κοινοποίηση

To Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» ανακοινώνει την πρόσληψη  δύο  (2) ατόμων, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/τριών, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στo τηλέφωνο:  210-7713802

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (zografou.np@gmail.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από την Παρασκευή 1/04/2022 έως και τη Δευτέρα 11/04/2022, στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», Ανακρέοντος 60 Ζωγράφου

Τ.Κ. 15771 (2ος όροφος),   υπόψη κας Ιωάννας Γιαλαμά