Κοινοποίηση

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου προκηρύσσει την πρόσληψη  δεκαεπτά  (17) ατόμων, καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού & αθλητικού προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου , των Επιμορφωτικών Τμημάτων και των Αθλητικών Τμημάτων κατά την διδακτική περίοδο 2020-2021.

Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 11/09/2020 έως και Τετάρτη  23/09/2020.