Κοινοποίηση

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβαση Μίσθωσης  Έργου (ΣΜΕ), για την παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου από τους ωφελούμενους – διάρκειας έως 12 μήνες, με δύο (2) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με γνώση Pilates & Μυϊκής Ενδυνάμωσης, aerobic, yoga.

Η περίοδος για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή  12/11/2021  και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη   18/11/2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο email: npathlitismos@gmail.com είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανακρέοντος 60 – Ζωγράφου Τ.Κ.15772, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, υπόψη της κας Αγλαΐας Χατζηορίδη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7713815).

Συνημμένα Αρχεία:

  • Ανακοίνωση και Παράρτημα αυτής
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση