Κοινοποίηση

Κατά την κλήρωση  που έγινε σήμερα 20/4/2022 και ώρα 10.00 στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας παρουσία των υποψηφίων: Κυριμλή Αθανασίας και Χαραλάμπους Ελευθερίας, για την πρόσληψη 2 ασκούμενων  δικηγόρων βάσει των ως άνω Προσκλήσεων, κληρώθηκαν οι 1) Βασίλειος Ανδρέου και 2) Χαραλάμπους Ελευθερία και ως αναπληρωματική η Κυριμλή Αθανασία.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασκούμενους δεν αποδεχθεί την θέση, θα διορισθεί η αναπληρωματική.