Κοινοποίηση

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου δημοσιεύει τους Πίνακες Επιλογής και Αποκλειομένων Υποψηφίων Επιμορφωτών & Μουσικών της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 που αφορά στην πρόσληψη  δέκα  (10) ατόμων, καλλιτεχνικού & επιμορφωτικού  προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου  και των Επιμορφωτικών Τμημάτων κατά την διδακτική περίοδο 2021-2022.

Σημειώνεται ότι η περίοδος για την υποβολή των ενστάσεων είναι από την  Τρίτη 9/11/2021 έως και τη Δευτέρα 15/11/2021.