Κοινοποίηση

Πίνακες Αποτελεσμάτων της Προκήρυξης ΣΜΕ 1/2020 για την πρόσληψη δύο (2) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για aerobic ή pilates ή μυϊκή ενδυνάμωση (ΠΕ), με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), διάρκειας έως 12 μήνες.

Δικαίωμα άσκησης ενστάσεων από: Παρασκευή 17/07/2020 έως και Δευτέρα 27/07/2020