Κοινοποίηση

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας υποψηφίων εργαζομένων ΥΕ  Φυλάκων Πυροπροστασίας Υμηττού της υπ’ αριθ. 10189/19.6.2020 ΣΟΧ.