Διορισμοί

 • 22. 06
  13:39 Διορισμός Προκήρυξη για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού Περισσότερα
 • 18. 06
  13:03 Διορισμός Πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας Περισσότερα
 • 30. 05
  10:45 Διορισμός Προκήρυξη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών Περισσότερα
 • 24. 05
  13:17 Διορισμός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περισσότερα
 • 07. 05
  15:19 Διορισμός Πρόσκληση για την Άσκηση Υποψήφιων Δικηγόρων στο Δήμο Ζωγράφου Περισσότερα
 • 14. 02
  10:10 Διορισμός Πίνακες Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 5/2017 Περισσότερα
 • 07. 02
  13:53 Διορισμός Προκήρυξη | Πρόσληψη ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (ΠΕ) με Ειδικότητα Παραδοσιακούς Χορούς , με σύμβαση εργασίας ΣΜΕ, διάρκειας έως 12 μήνες Περισσότερα
 • 22. 01
  17:21 Διορισμός Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης (4) Τεσσάρων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με Σύμβαση Εργασίας έως 8 Μήνες (Π.Α.γ.Ο 2017-2018) Περισσότερα
 • 18. 01
  12:33 Διορισμός Πίνακες Κατάταξης, Βαθμολογίας & Κατάσταση Επιλογής Υποψηφίων ΔΕ | Ειδικότητες Σερβιτόροι – Καφετζής – Μπουφετζής | Ανακοίνωση ΣΜΕ1-2017 | ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ Περισσότερα
 • 09. 01
  12:07 Διορισμός Πίνακες Κατάταξης – Βαθμολογίας & Επιλογής Υποψηφίων της Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017, του ΝΠΔΔ “Πολιτισμού & Αθλητισμού” Περισσότερα
1 3 4 5 6 7 13

Για την βελτιστοποίηση των πληροφοριών της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να εκφράσετε οποιαδήποτε άποψή σας αφήνοντας ένα σχόλιο παρακάτω.