Κοινοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι βρίσκονται στους καταλόγους προσληπτέων των ΚΟΧ 57.902/1/2012, 57.903/1/2012, 57.904/1/2012, 57.905/1/2012, 57.907/1/2012 των Πράξεων «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» που υλοποιούνται από την ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» θα πρέπει… διαβάστε περισσότερα