Κοινοποίηση

Σε συνέχεια της  υπ’ αριθμ. 6268/2022 Πρόσκλησης του Δήμου Ζωγράφου για την πρακτική άσκηση (2) υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Ζωγράφου, και την υπ’ αριθμ. 9591/2022 παράταση υποβολής των αιτήσεων, υπέβαλλαν αιτήσεις οι κάτωθι:

 

  • Χαραλάμπους Ελευθερία ( αρ.πρωτ: 10383/12-04-2022 )
  • Κυριμλή Αθανασία (αρ.πρωτ: 10533/14-04-2022)
  • Ανδρέου Βασίλειος (αρ.πρωτ: 10839/18-04-2022)

 Η κλήρωση για την κάλυψη των άνω δύο θέσεων και των αναπληρωματικών αυτών, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ , Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 , 15772 , 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ).