Κοινοποίηση

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο σε ΕΥΡΩ για την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ