Κοινοποίηση

 

Ακολουθεί η ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την Πράξη «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» . Ειδικότερα, οι πλήρεις σχετικοί πίνακες, θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του φορέα  www.athina.org.gr .

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον φορέα “ΑΘΗΝΑ”  για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν και οι σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του www.athina.org.gr.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ