Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στα κάτωθι τηλέφωνα: 213- 2024151, 213- 2024152