Αποφάσεις

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ0ΑΓΩΡΦ-Μ4Θ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9360/16-04-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛ.ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝΒΚΩΡΦ-Λ11 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 353 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛ.ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9Ρ4ΩΡΦ-9ΞΝ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 352 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΔ0ΩΡΦ-ΨΝΩ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 351 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ 27/2020,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 22975/1-12-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΧΒΩΡΦ-Ν0Ω 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/444 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ 3/2020, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 13627/3.8.2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 95Ω1ΩΡΦ-ΖΝΧ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/443 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ6Κ7ΩΡΦ-Α40 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 350 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ο6ΩΩΡΦ-ΗΔΧ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 349 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ Π/Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ7ΙΞΩΡΦ-Γ9Δ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/442 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΜΝΦΩΡΦ-ΖΣΩ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 348 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, ΕΥΘ.ΚΛΑΔΟΥ, ΜΠΙΣΚΙΝΗ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6Υ29ΩΡΦ-ΨΩΑ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9483 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΜΟΝΙΜΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω0Ξ9ΩΡΦ-ΚΚΗ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 347 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, ΕΥΘ.ΚΛΑΔΟΥ, ΜΠΙΣΚΙΝΗ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΙΟ6ΩΡΦ-94Γ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9444 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδέσμευση. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Η1ΛΩΡΦ-5Δ8 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/11 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου» και αντικατάστασή του.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΘΠ5ΩΡΦ-83Π 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9467 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω0ΧΑΩΡΦ-82Ζ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 346 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2019, ΑΡ. .ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6651/11-05-2020) - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ - ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ Π/Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΑ0ΩΡΦ-ΖΛ0 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/441 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (άρθρο 70 του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΥΚ9ΩΡΦ-45Ι 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9066 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3Κ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΨΣΤΩΡΦ-2ΧΥ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 345 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου» και αντικατάστασή του.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΦΛΖΩΡΦ-ΕΝ2 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9065 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 1,826