Αποφάσεις

ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ KAI MAΡΤΙΟΥ 2020 (VOLTERA)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΑ53ΩΡΦ-ΗΜΨ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1361 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020 (ΑΕΡΙΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΥ8ΣΩΡΦ-ΗΛΨ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1360 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020 (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΣ4ΒΩΡΦ-Ζ2Υ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1359 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ. ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (VOLTON)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΜΦΩΡΦ-ΛΤΛ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1358 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΥΠΗΡ.ΠΟΛΙΤ.ΑΘΛΗΤ.-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟ0ΣΩΡΦ-797 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 929 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2020 (NRG)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3Ν6ΩΡΦ-0Φ3 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1357 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΜΕΛΕΤΗ 9/2019,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 12299/10-7-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΦ3ΣΩΡΦ-ΨΧΨ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1356 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΥΠΗΡ.ΠΟΛΙΤ.ΑΘΛΗΤ.-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΨΗΙΩΡΦ-Ω21 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 928 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΗΡΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΤΘΠΩΡΦ-7ΗΗ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1355 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΔΕΩΡΦ-5ΡΥ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17761 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ELPEDISON)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Π1ΡΩΡΦ-ΝΙΩ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1354 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΔΟΓΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω9ΚΠΩΡΦ-Κ26 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1352 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 667ΚΩΡΦ-Λ67 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1353 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΡΨΩΡΦ-9ΗΞ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1351 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΧ5ΩΡΦ-ΞΒ2 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1350 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ MAIOY 2020 (GREEK)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω9ΔΦΩΡΦ-ΧΡ2 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1347 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ. ΔΦ. ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΛΨΩΡΦ-3Υ3 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1349 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66Ε7ΩΡΦ-ΘΩΛ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17742/07-10-2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ(ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:5/2020,ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ:9595/16-6-2020,ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ:12682/16-7-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΚΥΩΡΦ-8ΒΚ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1348 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝ2ΤΩΡΦ-1ΩΦ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1346 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 1,739