Αποφάσεις

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ Δ.Τ. Δ.Φ. ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ELPEDISON,AEΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΕΛΙΝΟΙΛ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΤΒ2ΩΡΦ-ΣΑΣ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/210 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΤ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ2024 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20236/4-7-2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠΒΑΩΡΦ-0Γ3 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/209 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΤ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20530/8-7-2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ν1ΤΩΡΦ-ΥΟ7 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/208 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΤ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19870/1-7-2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ω9ΜΩΡΦ-6Μ6 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/207 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19867/1-7-2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΧ0ΙΩΡΦ-ΑΧΦ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/206 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Ζ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024 ΑΔΑ:9ΠΟ346ΜΤΛ6-ΚΛΧ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ2ΕΣΩΡΦ-ΙΡΕ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/211 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ Ζ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024 7η ΔΟΣΗ (από 12) ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΕΟΑΝ) AΔA:9ΠΟ346ΜΤΛ6-ΚΛΧ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΑΥΩΡΦ-ΒΣ1 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/205 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 27/5/2024 - 30/6/2024 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (ΑΛΚΑΙΟΥ 42, ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ 78).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 68Ρ8ΩΡΦ-Ζ2Ζ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/794 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΣΩ9ΩΡΦ-ΗΟΩ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 21080/11-07-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 23/5/2024 - 19/6/2024 ΓΙΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟ).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΖΨΩΡΦ-ΩΟ8 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/793 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2024 _ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΞΙΑΔΗΖ & ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΖΔΠΩΡΦ-ΗΙ1 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 21011/11-7-2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6Ω7ΑΩΡΦ-ΥΧΡ 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 20836 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 22/5/2024 - 21/6/2024.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 943ΔΩΡΦ-Π3Ι 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/792 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ),( ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ( ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)) ΛΟΓ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ (609-544,351) ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 206/9-7-2024 ΑΔΑ;ΨΚΞΤΩΡΦ-Υ0Τ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3Γ1ΩΡΦ-469 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/790 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ-ΑΝΘΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ 2023-2024,ΣΥΜΒΑΣΗ 37916/27/12/23 (23SYMV014060183)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ6ΧΥΩΡΦ-ΦΓΞ 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/791 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ.206/9-7-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΔΑ: ΨΚΞΤΩΡΦ-Υ0Τ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΦΧΩΩΡΦ-Ρ1Ο 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Σ1/188 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ)
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ: 9ΥΡΝΩΡΦ-ΠΦ5 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 15251 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 10590/8/4/24 6ΖΒΧΩΡΦ-ΓΛΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Π6ΒΩΡΦ-Ο2Α 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/789 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης με τίτλο: «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΚΩΩΡΦ-Ξ9Θ 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 21092 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 - ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΚΛ1ΩΡΦ-ΠΡΞ 11/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/788 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ