Αποφάσεις

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ Π/Υ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΦΝΚΩΡΦ-ΚΗΩ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Σ1/89 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥ3ΒΩΡΦ-ΨΞ6 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9439/19-04-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΔ6ΥΩΡΦ-Λ9Δ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 360 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΠΟΛΙΤ.ΑΘΛΗΤ. (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΓΟΩΡΦ-04Ψ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 357 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 - ΧΑΣΟΥΡΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΒΑΩΡΦ-0Ψ8 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/454 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α'15ΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2021 ΥΠΗΡ.ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 632ΔΩΡΦ-ΒΜΤ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 354 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 - ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΑΚΗ-Σ.ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 63ΝΗΩΡΦ-ΜΜ7 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/453 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΣΚΟΝΑΚΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Β16ΩΡΦ-ΗΔ6 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/423 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΣΒΧΩΡΦ-ΜΚ0 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9228/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΣΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΘΔ0ΩΡΦ-Β95 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 8994/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ 4/2020, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 14095/07.08.2020). ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΨΞΩΡΦ-ΗΣΘ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/452 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ 4/2020, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 14095/07.08.2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΧΙ4ΩΡΦ-ΞΔ5 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/451 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ(ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:27/2020,ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ:12648/2020,ΑΠ.ΑΝΑΘ.:13855/4-8-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝΝΧΩΡΦ-2ΞΖ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/450 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ 1/2/2021 - 31/3/2021 ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΞΓΜΩΡΦ-6ΥΧ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/449 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΠΟ 1/3/2021 - 31/3/2021 ΣΥΝ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΒ7ΩΡΦ-42Κ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/448 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟΥ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΚΕΠ ΑΠΟ 1/3/2021 - 31/3/2021.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΠΙ2ΩΡΦ-ΙΤ6 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/447 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΟ 1/2/2021 - 31/3/2021.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 955ΚΩΡΦ-1ΑΧ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/446 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4554/2018 ΑΡΙΘ.4 ΟΦΕΙΛΕΣ ΟΤΑ (ΣΧΟΛ.ΦΥΛΑΚΕΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω0Σ5ΩΡΦ-ΡΡΟ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/445 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RAPID - TESTS ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΠΚΩΡΦ-Ε0Ρ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9124 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ANTIVIRUS & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΓ5ΩΡΦ-ΖΒΔ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9452/19-04-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 1,826