Αποφάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΠΥΡΑΣΦΣΛΕΙΑ 2020
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΤΟΨΩΡΦ-ΕΓ8 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7648/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χ.Ε. 609Α/27-5-2020 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ & Ι ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΒΗΛΩΝ 15¨
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Δ8ΒΩΡΦ-ΑΥΓ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 609 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια με απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΜΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΡΡΩΡΦ-ΦΛΦ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7618 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περιληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και εκτυπωτών"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Β5ΝΩΡΦ-7Φ0 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7650 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περιληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια γραφικής ύλης"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω7Π8ΩΡΦ-2ΝΒ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7649 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ.(ΜΕΛΕΤΗ 1/2019,ΣΥΜΒΑΣΗ 6325/26-3-19)OΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΩ2ΙΩΡΦ-ΥΒΠ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 597Α/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 60Ι1ΩΡΦ-3Κ2 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7732/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ (ΛΟΓ. ΤΡAΠ.-702)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΗΑΣΩΡΦ-6ΤΛ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00608 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟΥ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΚΕΠ ΑΠΟ 1/4/2020 - 30/4/2020.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥΝΔΩΡΦ-7Ι9 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00607Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω7ΤΕΩΡΦ-ΥΟ7 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00606 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕ7ΠΩΡΦ-Λ7Π 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00604 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ψ3ΕΩΡΦ-6ΧΙ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00603 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΣΩ0ΩΡΦ-ΡΗΩ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00602 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 610ΑΩΡΦ-ΗΙΣ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00601 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ρ84ΩΡΦ-72Α 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00600 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥΟΩΩΡΦ-ΘΣΙ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00596Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠΡΔΩΡΦ-6ΛΛ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00595 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΙΙΗΩΡΦ-Φ4Γ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00592 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΤΕ6ΩΡΦ-ΣΓ6 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00586 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΩΝ 2020 - ΑΡ. ΑΠΟΦ. = 18688/Φ615.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠ5ΝΩΡΦ-ΒΒ6 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 00605Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 1,644