Αποφάσεις

Συμπλήρωση της 180/16-05-1962 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου «Περί ονομασίας μικράς ανωνύμου οδού εις οδόν ΜΠΑΜΠΗ ΑΝΝΙΝΟΥ» (σε οδό ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΑΝΝΙΝΟΥ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Δ3ΙΩΡΦ-ΜΨΗ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17608 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 10Α (ΔΗΜΟΤ. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΙΩΩΡΦ-57Τ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1370 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΕΧΩΡΦ-ΙΥ4 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Σ1/430 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2020 ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3Κ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΜ8ΩΡΦ-21Ψ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 931 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ1Π6ΩΡΦ-ΛΛ0 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1368 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/09/2020 ΕΩΣ 31/08/2021) ΚΔΑΠ & ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΙ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ (ΙΔΟΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 60ΩΨΩΡΦ-8ΦΧ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 930 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - Α.ΦΡΑΓΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΙΖΝΩΡΦ-Β56 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1367 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρου στην οδό Ευδήλου 1-3». (Σχετ. η υπ’ αριθ. 86/2020 Απ. Ε.Π.Ζ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 62ΦΒΩΡΦ-Κ8Ο 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17617 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρων επί της οδού Τριφυλίας 19 και Εθν. Αντιστάσεως». (Σχετ. η υπ’ αριθ. 85/2020 Απ. Ε.Π.Ζ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω672ΩΡΦ-921 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρου στην Λ. Παπάγου 126». (Σχετ. η υπ’ αριθ. 84/2020 Απ. Ε.Π.Ζ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΓΓΠΩΡΦ-Μ9Ν 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17615 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρου στην οδό Ευθ. Κλάδου 2». (Σχετ. η υπ’ αριθ. 83/2020 Απ. Ε.Π.Ζ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΦΦΦΩΡΦ-ΖΝΕ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17614 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕΡΒΩΡΦ-22Χ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1366 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρων επί της οδού Τριφυλίας 18». (Σχετ. η υπ’ αριθ. 81/2020 Απ. Ε.Π.Ζ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΕΥΣΩΡΦ-Φ1Ρ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17613 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρων στάθμευσης στην οδό Γάζης 11. (Σχετ. η υπ’ αριθ. 74/2020 Απ. Ε.Π.Ζ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ0ΕΛΩΡΦ-ΡΜΣ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17612 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρων στάθμευσης στην οδό Κύπρου 20. (Σχετ. η υπ’ αριθ. 73/2020 Απ. Ε.Π.Ζ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΑΞ6ΩΡΦ-4Μ7 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17610 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ(ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:5/2020,ΑΡ.ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ:9595/16-6-2020,ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ:12682/16-7-2020).ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΖΚ7ΩΡΦ-8Μ8 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1365 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ι1 & Ι2 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 19 ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Γ4ΤΩΡΦ-ΦΩΠ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1364 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020 (ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, ELINOIL, EUNICE, GREEK)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΟΦΨΩΡΦ-4ΘΠ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1362 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΔΟΓΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΙΙ5ΩΡΦ-54Ι 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1363 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια παιχνιδιών εσωτερικού χώρου για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ».
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤ51ΩΡΦ-ΞΛΒ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17758 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 1,739