Αποφάσεις

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 10-5-2024, 24-5-2024 ΚΑΙ 30-5-2024 (ΛΟΓ. ΤΡAΠ ΕΛΛΑΔΟΣ-750)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66Η0ΩΡΦ-8Β8 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/188 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 27/2/2024 - 29/5/2024 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ω23ΩΡΦ-Υ4Μ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/692 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ » και διενέργεια της διαδικασίας με απευθείας ανάθεση
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4Δ3ΩΡΦ-Ν2Ι 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 19208 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ & ΚΤΕΟ ΣΥΜΒΑΣΗ 28088/13/10/23 (23SYMV013582579)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΧ7ΩΡΦ-ΝΦΨ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/691 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μ.Κ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΑΧ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΗΚΩΡΦ-Μ2Η 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 811 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨ3ΚΩΡΦ-1ΡΡ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 14050 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΩΔΙΑ - ΕΛΑΦΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Θ6ΕΩΡΦ-ΒΚΗ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 16777 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ (ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 630ΠΩΡΦ-ΑΑ0 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 16775 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2024 (ΛΟΓ. ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ-702)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΓΨΩΡΦ-ΠΣΥ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/189 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2024 (ΛΟΓ. ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ-877)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ31ΥΩΡΦ-Δ7Ξ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/190 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΤΡΑΜΣ (ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΧΩΩΡΦ-ΚΡΠ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 16779 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 16/2/2024 - 4/6/2024 ΓΙΑ ΙΛΙΣΙΩΝ 21 & Θ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66Χ7ΩΡΦ-ΟΨΘ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/689 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ2024 (ΛΟΓ. ΤΡAΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ-609)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΠΗΑΩΡΦ-ΔΤ6 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/192 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΧΡ5ΩΡΦ-ΣΦΒ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 16778 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 16203/5/6/24 (24WRD014881094)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ6ΡΔΩΡΦ-ΑΤΡ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/690 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2024 ΚΗΦΗ (ΛΟΓ. ΤΡAΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ-351)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΒΕΩΡΦ-7ΒΘ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/191 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΓΞΔΩΡΦ-ΡΣΩ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 14051 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2024 (ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-700)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ5Ι1ΩΡΦ-ΧΧΕ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΠΔ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2024 (ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-700)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΨΒΩΡΦ-4ΗΩ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΘΑΡΑ (ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΓ9ΟΩΡΦ-ΤΛΠ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 16776 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ