Αποφάσεις

Απόφαση απευθείας ανάθεσης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΜΦΧΩΡΦ-ΓΤΙ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 16865 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΗ5559,ΚΗΟ7069,ΚΗΙ9776,ΚΗΙ6029(ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΩΛΛΩΩΡΦ-Υ12 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 16793 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΟ-2121, ΚΗΙ-6031, ΚΗΟ-2207, ΚΗΥ-8259, ΚΗΟ-2152 (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 963ΘΩΡΦ-Ι2Ε 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 16794 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 13/3/2020 - 29/6/2020 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ82ΕΩΡΦ-56Ο 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1275 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων για τη νομική στήριξη υπαλλήλων του Δήμου μας σε ποινική υπόθεση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΩΡΦ-ΓΩΞ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 16859 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς διατακτικών από το Ίδρυμα Νιάρχος στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια –Covid 19».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 66ΞΜΩΡΦ-ΟΡ2 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 16855 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεάς ποσού 6.760,15 € από την ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΓΘ4ΩΡΦ-Φ1Ν 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 16854 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018» και χορήγησης παράτασης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΤΤΕΩΡΦ-8ΝΒ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 16853 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔAΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΤΜΗΜΑ 1 (ΜΕΛΕΤΗ 30/2018, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 17113/23.09.2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΖ5ΩΩΡΦ-ΝΟΑ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1272 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 18/3/2020 - 24/6/2020 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΓ2ΩΡΦ-ΛΞ5 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1274 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΄ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ΄ΣΚΟΝΑΚΙ΄.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΣΣΨΩΡΦ-54Ζ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1273 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ, SERVERS & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2020, ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 13404/28-07-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΚ3ΩΡΦ-5ΡΛ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1270 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 18/3/2020 - 22/6/2020 ΓΙΑ ΠΑΙΔ. ΜΕΡΙΜΝΑ ( ΔΙΑΚΡΙΑΣ 5 & ΚΡΑΤΕΡΟΥ 15).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω51ΕΩΡΦ-Φ7Υ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1271 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω3ΠΘΩΡΦ-95Κ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 16815 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «HOSTING ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΞΕΖΩΡΦ-Λ4Τ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 16803 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔAΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΤΜΗΜΑ 1 (ΜΕΛΕΤΗ 30/2018, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 17113/23.09.2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω7ΨΑΩΡΦ-Ω3Η 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1269 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Δημοτικής Αθλητικής Εγκατάστασης ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Κατηγορίας Δ-Κλειστή εγκατάσταση χωρίς θεατές ή έως 1000 θεατές).
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΔΑ: ΨΖΘΡΩΡΦ-7ΩΠ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 16688/24-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Δημοτικής Αθλητικής Εγκατάστασης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (Κατηγορίας Β2 Υπαίθρια εγκατάσταση από 500 έως 5000 θεατές όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών).
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΔΑ: ΩΩΣΑΩΡΦ-50Π 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 16689/24-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 343α (ΒΙΛΑ ΑΓΛΑΤΖΙΑΣ)»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 939ΜΩΡΦ-ΣΜΛ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 16735 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣΑΦΙΣΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΄Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ΄.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ2ΞΤΩΡΦ-ΡΓ7 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1268 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1,728