Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΧΟΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ97ΧΩΡΦ-ΨΥ0 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 14467/11-6-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 12/12/2020 - 9/3/2021 ΓΙΑ Α' ΚΑΠΗ (ΛΙΒΥΗΣ 9).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΧ0ΩΡΦ-ΖΘΓ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/805 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΦ94ΩΡΦ-ΤΣΨ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 13642 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 62ΕΤΩΡΦ-ΖΩΖ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Σ1/165 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 11/12/2020 - 5/3/2021 ΓΙΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ (Ι.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΨ7ΩΡΦ-0ΧΒ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/804 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μ Ε ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΠΥ3ΩΡΦ-Β70 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/803 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟΥ & ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΚΕΠ ΑΠΟ 1/5/2021 - 31/5/2021.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΝΡΩΡΦ-ΞΕΥ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/802 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ζωγράφου τρέχοντος οικον. έτους (2021).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΡ6ΑΩΡΦ-Ε4Θ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 15177 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΑΤΗΣΕΩN ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω1ΔΞΩΡΦ-102 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/170 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ63ΓΩΡΦ-ΥΜΩ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/169 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 9) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 24249/31-12-2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 69ΘΦΩΡΦ-ΡΦΚ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/801 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΌΔΟΣΗ ΔΤ. ΔΦ. ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜ60ΩΡΦ-ΞΟΒ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/168 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Τ2ΕΩΡΦ-ΞΕ2 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/167 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓ. ΔΕΗ - ΚΗΦΗ (ΛΟΓ. ΤΡAΠ.-351)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ9ΔΩΡΦ-ΓΔ6 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/164 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (ΨΩΜΙ ΤΜΗΜΑ 8) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 13/2018,ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 24249/31-12-2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΦΘΦΩΡΦ-ΣΤ2 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/800 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ (ΛΟΓ. ΤΡAΠ.-702)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧΣΕΩΡΦ-8ΔΨ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/165 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ Κ.Α. 15.6553.01 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΝΑΤΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΝΘ4ΩΡΦ-9ΕΡ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 14831/16-6-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΠΣΩΡΦ-ΒΜ0 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Σ1/164 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 25/9/2020 - 30/3/2021 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤΣΨΩΡΦ-ΔΤΟ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/799 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 17/9/2020 - 24/2/2021 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΒ4ΩΡΦ-ΨΗΣ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/798 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1,869