Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6639ΩΡΦ-Β3Η 01/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 20697 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΑΕΔ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΒΝΠΩΡΦ-Ο0Ω 01/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 18345 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΑΕΔ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΨΛΤΩΡΦ-ΑΗΖ 01/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 17634 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔ29ΩΡΦ-ΥΘ2 01/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 17008 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΥΜΙΩΡΦ-5ΩΔ 31/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 23235 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (από 25.08.2022 έως και 29.08.2022)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: ΨΘΡΕΩΡΦ-6ΙΧ 22/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 22482 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3η αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΤ9ΩΡΦ-ΤΞΧ 03/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 21406 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΠΓΔΩΡΦ-ΩΒΣ 03/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 21405 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 988ΖΩΡΦ-ΓΛΘ 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 19278 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. « Πολιτισμού & Αθλητισμού» εκ μέρους της μειοψηφίας. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 39/2021).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 616ΓΩΡΦ-ΧΙΤ 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 19429 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 146, για λόγους προστασίας του παρακείμενου καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς από εγκληματικές ενέργειες (Α.Ε.Π.Ζ 42/2022).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΝΝΞΩΡΦ-ΣΥ1 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 19426 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δημιουργίας πρόσβασης στην οδό Χλόης 9 για ανεμπόδιστη διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου. (Α.Ε.Π.Ζ 32/2022).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Η31ΩΡΦ-Υ76 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 19425 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης επί Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για την απογραφή κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών έτους 2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΑΜ5ΩΡΦ-ΒΧΖ 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 19424 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την υποστήριξη της προστασίας πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς, στο Δήμο Ζωγράφου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΥΥΣΩΡΦ-Α5Δ 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 19417 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022 ( ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ) - ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ35800/30-12-2021.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟΟΗΩΡΦ-8ΗΕ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Σ1/212 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 11/12/2021 - 11/3/2022 ΓΙΑ ΚΔΑΠ "ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ".
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΚΡΡΩΡΦ-ΝΥΟ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/868 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 26940/15/10/21
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞΣΦΩΡΦ-ΧΧ6 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/867 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π.(άρθρο 45ν 4172/13) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/12/2021 (1η ΔΟΣΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ1ΑΠΩΡΦ-Β8Ο 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/866 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Υ3ΧΩΡΦ-4ΜΕ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/865 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝ18ΩΡΦ-4ΨΚ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/864 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2.052