Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 988ΖΩΡΦ-ΓΛΘ 26/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 19278 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022 ( ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ) - ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ35800/30-12-2021.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟΟΗΩΡΦ-8ΗΕ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Σ1/212 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 11/12/2021 - 11/3/2022 ΓΙΑ ΚΔΑΠ "ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ".
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΚΡΡΩΡΦ-ΝΥΟ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/868 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 26940/15/10/21
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞΣΦΩΡΦ-ΧΧ6 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/867 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π.(άρθρο 45ν 4172/13) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/12/2021 (1η ΔΟΣΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ1ΑΠΩΡΦ-Β8Ο 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/866 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Υ3ΧΩΡΦ-4ΜΕ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/865 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝ18ΩΡΦ-4ΨΚ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/864 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 (ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 62Ρ2ΩΡΦ-Ξ38 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/248 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Ο.Ε. 217/2022).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΣΨΩΡΦ-2ΒΞ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Σ1/211 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΤ.ΔΦ.ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ζ09ΩΡΦ-ΝΓΠ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/247 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ "ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.66631/23-5-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ".
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΥΖΩΡΦ-ΠΥΦ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 20092 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΠΔ 99/17 ΣΥΜΒΑΣΗ 27201/19/10/21
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖΥ9ΩΡΦ-6ΜΕ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/863 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3848/2022 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Ι2 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 13 ΜΗΝΩΝ (ΜΑΙΟ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΜΑΙΟ 2022) - ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ι2.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΠ3ΔΩΡΦ-ΓΜΡ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/862 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΠ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΛΠ - ΜΕΛΕΤΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ".
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ρ7Ζ7ΩΡΦ-472 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 18690 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3848/2022 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Ι1 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ (ΜΑΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ -ΜΑΙΟ 2022). - ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ι1.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ97ΧΩΡΦ-8ΒΗ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/861 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GEORYM ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ WEB ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ".
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΖ2ΩΡΦ-90Θ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 18836 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛ3ΥΩΡΦ-ΒΝ1 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2022 ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΜΖ5ΩΡΦ-4ΝΘ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 619/16/1/20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΚΞΖΩΡΦ-ΞΧΛ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/793 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΙΑΝΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 825/20/1/20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 68ΡΠΩΡΦ-4ΗΗ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/860 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2.051