Διοίκηση

Φίλτρα Αναζήτησης

Δήμαρχος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτής Δήμαρχος ( Μετικαρίδης Θεόδωρος )
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδικών Σταθμών ( Χαλκιαδάκη Ειρήνη (Ρένα) )
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού ( Δημήτρης Θ. Δήμας )
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Επικοινωνίας ( Μπουλούκος Δημοσθένης )
Εξυπηρέτησης Πολιτών, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ( Καλαρρύτης Λάμπρος )
Αντιδήμαρχος Εμπορικής Ανάπτυξης, Καταστημάτων και Δημοτολογίου ( Τζανής Ευάγγελος )
Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, Αποτελεσματικότητας και Πρασίνου ( Κολομπάτσος Δημήτρης )
Σύμβουλοι

Για την βελτιστοποίηση των πληροφοριών της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να εκφράσετε οποιαδήποτε άποψή σας αφήνοντας ένα σχόλιο παρακάτω.