Ύστερα από τα νέα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί με το θέμα του κορονοϊού, τα ωράρια πολλών από των παρακάτω εγκαταστάσεων μπορεί να έχουν αλλάξει.

Καθαρισμός Φίλτρων

5 Αποτελέσματα

 • Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Γ’

  Κρήτης 5, 157 72, Ζωγράφου
 • Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Β’

  Γράμμου 19, 157 73, Ζωγράφου
 • Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Α’

  Κρατερού & Λιβύης, 157 71, Ζωγράφου
 • Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

  Αθανασίου Διάκου 18, 1572 72, Ζωγράφου
 • Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

  Γράμμου 19, 157 73, Ζωγράφου
Κλειστή
Ανοιχτή
Δεν έχει ωράριο λειτουργίας