Ύστερα από τα νέα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί με το θέμα του κορονοϊού, τα ωράρια πολλών από των παρακάτω εγκαταστάσεων μπορεί να έχουν αλλάξει.

Καθαρισμός Φίλτρων

4 Αποτελέσματα

  • Λαϊκή Αγορά: Περιοχή Ζωγράφου – Αγ.Ιωάννη Θεολόγου (από 21/05 )

  • Λαϊκή Αγορά: Περιοχή Ζωγράφου – Αγ.Λαύρας (από 25/11 )

  • Λαϊκή Αγορά: Περιοχή Γουδί – Γεωργ. Παπανδρέου (Μόνιμα)

  • Λαϊκή Αγορά: Περιοχή Άνω Ιλίσια -Οδος Γαλήνης (Μόνιμα)

Κλειστή
Ανοιχτή
Δεν έχει ωράριο λειτουργίας