Ύστερα από τα νέα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί με το θέμα του κορονοϊού, τα ωράρια πολλών από των παρακάτω εγκαταστάσεων μπορεί να έχουν αλλάξει.

Καθαρισμός Φίλτρων

3 Αποτελέσματα

  • Κέντρo Δημιουργικής Απασχόλησης “Αερόστατο”

    Βακτριανής 94, 157 72, Ζωγράφου
  • Κέντρo Δημιουργικής Απασχόλησης “Ζωγραφόκηπος”

    Αντωνίου Τραυλαντώνη 53, 157 72, Ζωγράφου
  • Κέντρo Δημιουργικής Απασχόλησης “Βυσσινόκηπος”

    Αργυροκάστρου & 34ου Συντάγματος, 157 73, Ζωγράφου
Κλειστή
Ανοιχτή
Δεν έχει ωράριο λειτουργίας