Ύστερα από τα νέα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί με το θέμα του κορονοϊού, τα ωράρια πολλών από των παρακάτω εγκαταστάσεων μπορεί να έχουν αλλάξει.

Καθαρισμός Φίλτρων

1 Αποτελέσματα

  • ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ (Μπάσκετ Ωρίωνος)

    Αγίου Θεράποντος και Ωρίωνος
Κλειστή
Ανοιχτή
Δεν έχει ωράριο λειτουργίας