Ύστερα από τα νέα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί με το θέμα του κορονοϊού, τα ωράρια πολλών από των παρακάτω εγκαταστάσεων μπορεί να έχουν αλλάξει.

Καθαρισμός Φίλτρων

1 Αποτελέσματα

  • Αστυνομικό Τμήμα

    Ηρ. Πολυτεχνείου 14, 15773, Ζωγράφου
Κλειστή
Ανοιχτή
Δεν έχει ωράριο λειτουργίας