Κοινοποίηση

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Πληροφορίες για το κοινό: τηλ.:  210 7772968

Ταμείο, τηλ.: 210 7789833

Γραφείο Ιερέων, τηλ.: 210 7717678

Επιστάτες, τηλ.:  2107770515

Οστεοφυλάκειο, τηλ.: 2107715894

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 1Α, Ζωγράφος - Πλατεία Αγίου Νικολάου, 15773Τηλέφωνο: 210 7789833, 2107770515FAX: 2107789833Email: koimitiriozografou@zografou.gr