Κοινοποίηση

Η 1ηΤοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Ζωγράφου λειτουργεί στον Δήμο Ζωγράφου επί της οδού Κρίνων 24, στο ισόγειο.

Στελεχώνεται από μια διεπιστημονική ομάδα, έργο της οποίας είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στον γενικό πληθυσμό και με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Δυνατότητα εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό της 1ης Τ.ΟΜ.Υ. Ζωγράφου έχει κάθε κάτοικος του δήμου Ζωγράφου. Η εγγραφή πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένης επίσκεψης του πολίτη στη δομή με την ταυτόχρονη προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΙΑΤΡΟ

  • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία αποδεικτικού κατοικίας στον Δήμο Ζωγράφου στο όνομα του ενδιαφερόμενου (λογαριασμό ΔΕΚΟ, δήλωση Ε1, κ.λπ.)
  • ΑΜΚΑ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

  • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή και του ανήλικου (αν υπάρχει)
  • Φωτοτυπία αποδεικτικού κατοικίας στον Δήμο Ζωγράφου στο όνομα του γονέα που το εγγράφει (λογαριασμό ΔΕΚΟ, δήλωση Ε1, κλπ)
  • ΑΜΚΑ
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο – πρωτότυπο)
Διεύθυνση: Κρίνων 24 (ισόγειο)Τηλέφωνο: 210 – 777 8731FAX: 210-777 8402Email: 1tomy-zografou@1dype.gov.gr