Κοινοποίηση

Αστυνομικό Τμήμα ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Ηρ. Πολυτεχνείου 14, 15773, Ζωγράφου)
Τηλεφωνικό Κέντρο 210 7488985
Διοικητής 210 7796513
Αξιωματικός Υπηρεσίας 210 7488981
Γραμματεία 210 7488982

Τμήμα Ασφαλείας ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Τηλεφωνικό Κέντρο 210 7773479
Διοικητής 210 7773480
Αξιωματικός Υπηρεσίας 210 7773482
Γραμματεία 210 7756907
Γραφείο Ταυτοτήτων 210 7708213