Κοινοποίηση

Ανακοινώνονται οι πίνακες αποτελεσμάτων του Δήμου Ζωγράφου για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027-ΕΣΠΑ» για τη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»