Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη πέντε Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ΣΜΕ διάρκειας 12 μηνών.

Παρακάτω οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας ανά Κωδικό Θέσης (101), (102), (103) και ο Πίνακας Απορριπτέων.