Κοινοποίηση

Η Δήμαρχος Τίνα Καφατσάκη αποφασίζει τη σύσταση Ομάδα Διοίκησης έργου του Δήμου Ζωγράφου με αντικείμενο τη συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνημμένα Αρχεία