Κοινοποίηση

Η Δήμαρχος Ζωγράφου, Τίνα Καφατσάκη αποφασίζει τη συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου (ΔΟΕ), αρμόδια για την κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ζωγράφου για την περίοδο 2024 – 2028 και του ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2024.