Κοινοποίηση

Oι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ μέσω Δήμου και ΕΣΠΑ θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου έως και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου από 8:00 έως 13:00.
Εάν η εγγραφή δεν λάβει χώρα εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, η θέση θα καλυφθεί από τη λίστα των επιλαχόντων.
Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι στων οποίων το όνομα έχει εκδοθεί το voucher πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως με την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να υπογράψουν τις απαιτούμενες από το ΕΣΠΑ συμβάσεις όταν ενημερωθούν από τις Δομές ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που υπάρχει στην πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ.