Κοινοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ζωγράφου, στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και βάσει της υπουργικής απόφασης 126/16316/20.9.2020, αναστέλλει τη λειτουργία των υπηρεσιών του για το κοινό από τις 24.09.2020 έως τις 04.10.2020.

Για επείγουσες περιπτώσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τα κάτωθι τηλέφωνα για να προσδιορίσουν επίσκεψη με ραντεβού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 210 7759907
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 213 2024187
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 213 2024116
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 213 2024105
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 213 2024110
ΕΣΟΔΑ 213 2024130
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213 2014118
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 213 2024111
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 213 2024123
ΤΑΜΕΙΟΥ 213 2024138
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 210 7772968
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 213 2024236
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 213 2024145
Κ.Ε.Π. (ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ & ΜΑΙΚΗΝΑ) 210 7700727
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 210 7715510
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 210 7785489, 210 7784508
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 210 7481422

Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τους πολίτες που τυχόν προσέλθουν κατόπιν ραντεβού.

 Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ζωγράφου https://aitimata.zografou.gov.gr/ τα εξής πιστοποιητικά:

  • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
  • Πιστοποιητικό Γέννησης
  • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
  • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
  • Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Η αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών δεν θα έχει καμία επίπτωση, οικονομική ή άλλη,  στην εξέλιξη των υποθέσεων των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου από την 5η Οκτωβρίου και έπειτα, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, ανάλογα με τις υγειονομικές εξελίξεις που θα επικρατούν τότε.

 

Συνημμένα Αρχεία