Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει – υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, σχετικά με την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2022, ότι θα πρέπει να υποβάλουν τις κάτωθι αιτήσεις – δικαιολογητικά (υποδείγματα επισυνάπτονται) στο τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας:

Έως την Παρασκευή 01.07.2022

  • Αίτηση, προκειμένου να δηλώσουν το χώρο και την επιφάνεια που θέλουν να χρησιμοποιήσουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εν λόγω αίτηση θα αφορά και στα τ.μ. που προβλέπει η άδεια λειτουργίας ΚΥΕ και σε τυχόν πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4688/2022, όπως ισχύουν και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4915/2022.
  • Δηλώσεις απόδοσης τέλους 0,5% συνοδευόμενες από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, για όλα τα χρονικά διαστήματα που εκκρεμούν. (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών ΦΠΑ).

Διευκρινίζουμε ότι:

  • Οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4688/2020 και του άρθρου 42 του Ν.4915/2022, θα εφαρμοστούν βάσει διευκρινιστικού εγγράφου και υποδείξεων του ΥΠ.ΕΣ.
  • Δεν δύναται η παραχώρηση χρήσης επί οδοστρώματος, λόγω μη σύμφωνης γνώμης της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών/Τμήμα Τροχονομικής Αστυνόμευσης.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ως εξής:

Τηλέφωνα : 213.2024.128, 131 & 132

Email : esoda1@zografou.gr