Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων, στο Δήμο Ζωγράφου που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Λεπτομέρειες εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_3