Κοινοποίηση

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πληρωμές στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, μπορούν να καταθέτουν ή να μεταφέρουν τα χρήματα στον κάτωθι λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – Λογαριασμός που αφορά το Δημοτικό Κοιμητήριο

ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN: GR60 0172 0570 0050 5701 8510 138

 

Με την συγκεκριμένη διαδικασία μπορούν να εξοφληθούν τα κάτωθι:

  • Καθαριότητα οικογενειακών τάφων

Έτος 2019 ποσό 42€, έτος 2020 ποσό 42€, έτος 2021 ποσό 46€, έτος 2022 ποσό 46€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΟΙΚ ΤΑΦΟΣ ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΦΟΥ ) ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ )

  • Καθαριότητα μαρμάρινης οστεοθήκης

Έτος 2019 ποσό 16€, έτος 2020 ποσό 16€, έτος 2021 ποσό 18€, έτος 2022 ποσό 18€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΟΣΤΕΟΘΗΚΗ ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΕΟΘΗΚΗΣ ) ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ )

  • ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ – ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

Έτος 2019 ποσό 42€, έτος 2020 ποσό 42€, έτος 2021 ποσό 46€, έτος 2022 ποσό 46€

Επισημαίνεται ότι ειδικά για το έτος 2022 είναι απαραίτητη η επικοινωνία ( τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ) ώστε οι οφειλές να κλείσουν σε ετήσια ημερολογιακή βάση και όχι με την ημερομηνία εισαγωγής των οστών επί του οστεοφυλακίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΟΣΤΕΟΦ. ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ) ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΑΝΟΝΤΑ )

  • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ

Έγκριση κατόπιν σχετικής αιτήσεως και το κόστος της προκαταβάλλεται ύστερα από σχετική ενημέρωση του αιτούντα. Το κόστος παράτασης ταφής ανά ζώνη: ζώνη Ειδική ποσού 105,00€/μήνα, ζώνη Α ποσού 67,00€/μήνα, ζώνη Β ποσού 55,00€/μήνα, ζώνη Γ ποσού 33,00€/μήνα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΦΟΥ ) ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΑΝΟΝΤΑ  )

  • ΚΗΔΕΙΑ

Kατόπιν του προγραμματισμού της κηδείας και της αποστολής των στοιχείων του ενδιαφερομένου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΚΗΔΕΙΑ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΑΝΟΝΤΑ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ )

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koimitiriozografou@zografou.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2107789833 ( οικογενειακοί τάφοι – γενικές πληροφορίες )

2107770515 ( μαρμάρινες οστεοθήκες – εκταφές 13:00-15:00 )

2107772968 ( κηδείες )

Aρχεία αιτήσεων – εγγράφων για αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: