Κοινοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι , οι Παιδικοί Σταθμοί και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ ) του Δήμου Ζωγράφου συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” 2021-2022 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε .

Οι μητέρες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα μπορούν, από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε .(www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr) .

Επισημαίνεται ότι, βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68/15-04-2020) τα 150 μόρια της επανεγγραφής δικαιούνται τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στις δομές το  σχολικό έτος 2020-2021 μέσω της μοριοδότησης του Δήμου Ζωγράφου και η μητέρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Τα παιδιά που την ίδια περίοδο φιλοξενήθηκαν μέσω του  επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ, δικαιούνται τα μόρια της επανεγγραφής εφόσον:

  1. Η μητέρα δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα
  2. Εάν η αίτηση στο πρόγραμμα έχει απορριφθεί για ουσιαστικούς λόγους και όχι για ελλιπή φάκελο. Με την προσκόμιση του απορριπτικού θα λαμβάνουν τα μόρια της επανεγγραφής.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr–  paidikoi.eetaa.gr).

 

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση εδώ: