Κοινοποίηση

Δυνάμει  της υπ΄αριθμ. 127/2000  αποφάσεως του  Δημοτικού Συμβουλίου  τα προνήπια (γεν. 2016) πρώτης εγγραφής και επανεγγραφής για τα οποία υπεβλήθη αίτηση  εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ζωγράφου  και  κατατέθηκαν τα  δικαιολογητικά σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα φιλοξενηθούν  κατά προτεραιότητα σε αυτούς.

Προϋπόθεση της κατά προτεραιότητα εγγραφής είναι είτε η προσκόμιση  voucher από τις  μητέρες ή τους έχοντες την επιμέλεια, οι οποίοι δικαιούνται να ενταχθούν στα επιδοτούμενα προγράμματα είτε οι μητέρες ή οι έχοντες την επιμέλεια  να μην είναι  δικαιούχοι επιδοτούμενων  προγραμμάτων .